L R

25 Jahre KARO e.V.

10.Dezember 2019

KARO feiert Geburtstag
 
 

KARO AKTUELL Herbst 2022

Lesen Sie Aktuelles aus unserer täglichen Arbeit

hier geht es zum Artikel
 
 

Onlineberatung

KARO e.V. berät jetzt auch online

Hier gelangen Sie zum Beratungstool
 
 

Verstöße gegen Kindesschutz-Policy melden

Meldeformular für unsere Kindesschutzbeauftragte 

 

Meldeformular
 
 
RESET Niederschwellig. Mobil. Mit System. Stop Sexkauf Nová šance AGIS EQUAL Train Toghether Gegen das Wegsehen Wege aus sexualisierter und organisierter Gewalt:

Nová šance

Termín realizace projektu: 1.6.2020 – 30.6.2022

Popis projektu:

Prostřednictvím komplexu aktivit zahrnujících individuální podporu, skupinové vzdělávací aktivity a odbornou podporu (právní, terapeutickou) usiluje projekt o zlepšení postavení osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených ve společnosti a na trhu práce. Hlavní úsilí odborného realizačního týmu projektu je směrováno k podpoře CS vedoucí ke změně způsobu života, stabilizaci bydlení a přechodu k legálnímu zaměstnání.

Za dobu realizace projektu bude podpořeno 60 osob (obchodovaných žen a rodinných příslušníků).

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora sociálního začlenění a zlepšení situace obchodovaných žen i jejich rodinných příslušníků, včetně podpory návratu obchodovaných žen na legální trh práce.

Dílčí cíle projektu:

1/ realizace 25 výukových a praktických workshopů pro zvýšení kompetencí CS (témata: finanční a dluhová gramotnost, zlepšení podmínek bydlení, zdravý životní styl, zaměstnání, př. pracovně právní minium, zdraví, prevence sociálně patologických jevů, závislosti, aj.), účastí na workshopech minimálně 32 osob získá/posílí své znalosti, kompetence a orientaci v daných tématech

2/minimálně 7 osob (obchodovaných žen) bude motivováno a zahájí kroky k získání zaměstnání na legálním trhu práce, 4 osoby vystoupí z prostituce a uskuteční pracovní pohovory u zaměstnavatelů v regionu Ašska, 3 osoby získají zaměstnání na legálním trhu práce

3/minimálně 16 osob zvládne odvrátit bezprostřední riziko ztráty bydlení nebo docílí zlepšení

podmínek a kvality svého bydlení

4/minimálně 12 osob zvýší svou ekonomickou stabilitu (př. zvládne pravidelně vést svůj rodinný

rozpočet, získáním nebo navýšením legálního příjmu, započetím splácení některé z pohledávek nebo

využitím dostupného dluhového poradenství)

5/minimálně 5 osob zmírní svou tíživou situaci a využije podporu psychologa / psychoterapeuta ke

zmírnění psychické zátěže spojené s předchozími traumaty, rizikem ztráty bydlení, strachem odejmutí

dítěte a předlužeností

Cílové skupiny:

Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby ohrožené sociálním vyloučením např. z důvodu hrozící ztráty bydlení, národnostní menšiny.

Weitere Informationen zum Thema

https://www.karo-ev.de/cms/| |/www/htdocs/w00767a4/KARO2012/cms/

 

Klíčové aktivity projektu:

KA1 - Individuální podpora CS v přístupu k bydlení a zaměstnání

KA2 - Skupinové aktivity - výukové a praktické workshopy pro zvýšení kompetencí CS

KA3 - Skupinové aktivity - snižování ekonomické nestability CS

KA4 - Terapeutická podpora a právní poradenství určené CS

Financování projektu: Projekt je financovaný za pomocí Evropské unie s pomocí Evropského sociálního fondu a Operačního programu zaměstnanost