L R

25 Jahre KARO e.V.

10.Dezember 2019

KARO feiert Geburtstag
 
 

KARO AKTUELL Sommer 2021

Lesen Sie Aktuelles aus unserer täglichen Arbeit

hier geht es zum Artikel
 
 

Verstöße gegen Kindesschutz-Policy melden

Meldeformular für unsere Kindesschutzbeauftragte 

 

Meldeformular
 
 
RESET Niederschwellig. Mobil. Mit System. Stop Sexkauf AGIS Nová šance EQUAL Train Toghether Gegen das Wegsehen Wege aus sexualisierter und organisierter Gewalt: Beratungsstelle Rituelle Gewalt

Nová šance

Termín realizace projektu: 1.6.2020 – 30.6.2022

Popis projektu:

Prostřednictvím komplexu aktivit zahrnujících individuální podporu, skupinové vzdělávací aktivity a odbornou podporu (právní, terapeutickou) usiluje projekt o zlepšení postavení osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených ve společnosti a na trhu práce. Hlavní úsilí odborného realizačního týmu projektu je směrováno k podpoře CS vedoucí ke změně způsobu života, stabilizaci bydlení a přechodu k legálnímu zaměstnání.

Za dobu realizace projektu bude podpořeno 60 osob (obchodovaných žen a rodinných příslušníků).

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora sociálního začlenění a zlepšení situace obchodovaných žen i jejich rodinných příslušníků, včetně podpory návratu obchodovaných žen na legální trh práce.

Dílčí cíle projektu:

1/ realizace 25 výukových a praktických workshopů pro zvýšení kompetencí CS (témata: finanční a dluhová gramotnost, zlepšení podmínek bydlení, zdravý životní styl, zaměstnání, př. pracovně právní minium, zdraví, prevence sociálně patologických jevů, závislosti, aj.), účastí na workshopech minimálně 32 osob získá/posílí své znalosti, kompetence a orientaci v daných tématech

2/minimálně 7 osob (obchodovaných žen) bude motivováno a zahájí kroky k získání zaměstnání na legálním trhu práce, 4 osoby vystoupí z prostituce a uskuteční pracovní pohovory u zaměstnavatelů v regionu Ašska, 3 osoby získají zaměstnání na legálním trhu práce

3/minimálně 16 osob zvládne odvrátit bezprostřední riziko ztráty bydlení nebo docílí zlepšení

podmínek a kvality svého bydlení

4/minimálně 12 osob zvýší svou ekonomickou stabilitu (př. zvládne pravidelně vést svůj rodinný

rozpočet, získáním nebo navýšením legálního příjmu, započetím splácení některé z pohledávek nebo

využitím dostupného dluhového poradenství)

5/minimálně 5 osob zmírní svou tíživou situaci a využije podporu psychologa / psychoterapeuta ke

zmírnění psychické zátěže spojené s předchozími traumaty, rizikem ztráty bydlení, strachem odejmutí

dítěte a předlužeností

Cílové skupiny:

Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby ohrožené sociálním vyloučením např. z důvodu hrozící ztráty bydlení, národnostní menšiny.

Weitere Informationen zum Thema

https://www.karo-ev.de/cms/| |/www/htdocs/w00767a4/KARO2012/cms/

 

Klíčové aktivity projektu:

KA1 - Individuální podpora CS v přístupu k bydlení a zaměstnání

KA2 - Skupinové aktivity - výukové a praktické workshopy pro zvýšení kompetencí CS

KA3 - Skupinové aktivity - snižování ekonomické nestability CS

KA4 - Terapeutická podpora a právní poradenství určené CS

Financování projektu: Projekt je financovaný za pomocí Evropské unie s pomocí Evropského sociálního fondu a Operačního programu zaměstnanost