L R

Nicht wegsehen

Melden Sie hier Hinweise sexualisierter Gewalt und Ausbeutung gegen Minderjährige

Hier gelangen Sie zum Artikel
 
 

Beratungsstelle Rituelle Gewalt

"Ich sag das jetzt"

Hier gelangen Sie zum Angebot
 
 

Rote Karte für Freier

Kampagne für eine EM ohne Sexkauf

hier geht es zum Artikel
 
 

Karo aktuell Winter 2023

Wir wüschen ein gesegnetes Weihnachtsfest

hier geht es zum Artikel
 
 

Onlineberatung

KARO e.V. berät jetzt auch online

Hier gelangen Sie zum Beratungstool
 
 

Verstöße gegen Kindesschutz-Policy melden

Meldeformular für unsere Kindesschutzbeauftragte 

 

Meldeformular
 
 
Streetwork Tschechische Republik Suppenküche

Streetwork Tschechische Republik

Streetwork nennt sich die aufsuchende Sozialarbeit, die es möglich macht, die Betroffenen unmittelbar vor Ort anzutreffen. Für Menschen in der Prostitution ist es oft die einzige Chance, ein Hilfsangebot wahrzunehmen. Die Streetwork richtet sie sich an Kinder, Jugendliche, Frauen und junge Männer in den Straßenstrichbereichen der tschechischen Grenzregionen zu Deutschland. Dort werden wir immer wieder mit erschreckenden Lebensgeschichten und sichtbaren Misshandlungen von Betroffenen konfrontiert. Wir treffen Menschen, die ihre Körper Tag und Nacht an meist deutsche Männer verkaufen müssen und bauen Vertrauen auf.
Oft sind wir die Einzigen, die fragen, wie es ihnen geht. Die sich interessieren, zuhören, Angst nehmen, Mut machen und Unterstützung anbieten. Bei akuten Notfällen leisten unsere Streetworker:innen Krisenintervention, vermitteln die Frauen in Einrichtungen oder nehmen sie in unser Schutzhaus auf. Wir verteilen neben Präventionsmitteln, wie z. B. Kondome, Gleitgel, saubere Spritzen im Austausch etc. auch Notfallkarten, auf denen wir über unsere Angebote informieren. Durch unsere 24h erreichbare Notrufnummer können die Betroffenen jederzeit Hilfe erhalten.
Ergänzend zur Streetwork werden eine monatliche Suppenküche für Angehörige des Prostitutionsmilieus sowie individuelle Familien- und Einzelfallhilfen durchgeführt.

česky

Streetwork je terénní forma práce díky níž je vůbec možné navázat přímý kontakt s dotyčnými osobami (klienty) z ''ulice''(odtud streetwork). Pro prostitující osoby je to často ta jediná možnost, jak najít a přijmout nabízenou pomoc od našich streetworkerů, jejichž pracovištěm je přirozené prostředí klientů. Náš streetwork se zaměřuje na děti, mládež, ženy a mladé muže stejně jako na transsexuální osoby z pohraniční oblasti v ČR. Tyto osoby provozují prostituci v různých podnicích či zařízeních nebo na ulici (hovorově na tzv. ''čáře''). Streetworkeři jsou pravidelně při své práci v terénu konfrontováni s hroznými až neuvěřitelnými příběhy výše zmíněných osob stejně jako s akutním zneužíváním těchto osob. Našimi klienty jsou osoby, které jsou nuceny dennodenně nabízet a prodávat své tělo většinou německým zákazníkům. Naši pracovníci jsou většinou jediné osoby, které se obrací na tyto zneužívané osoby a ptají se jich, jak se jim daří, jeví o ně vůbec zájem, naslouchají jim, snaží se je zbavit strachu a dodávat jim odvahy nebo jim nabízejí podporu a pomoc. Naši streetworkeři nabízí v akutních nouzových situacích krizovou intervenci, starají se o zprostředkování a přijetí žen do speciálních zařízení nebo je přivádějí do zařízení našeho spolku tzv. Schutzhaus (zařízení, kde ženy získají na určitou dobu ochranu, ubytování apod). K naší práci patří mimo rozdávání prostředků k prevenci (kondomy, lubrikační gel, čisté injekční stříkačky a jehly) také letáky pro případ nouze. Na těchto letácích informujeme o naší prací a naší nabízené pomoci. Za hlavní cíl si však klademe pomoci prostitujícím osobám přetnout kolotoč násílí a pomoci jim na velice obtížné cestě z tohoto brutálního prostředí. Osoby, které potřebují naši pomoc se na nás mohou obracet prostřednictvím nouzové telefonní služby 24 hodin denně. Kromě streetworku nabízí naš spolek jedenkrát měsíčně výše uvedeným osobám další druh pomoci v podobě tzv. Suppenküche (výdej jídla, nápojů a dalších potřebných věcí). Také rodinným příslušníkům nabízíme a postytujeme vrámci této akce individuální pomoc a poskytnutí informací.

Weitere Informationen zum Thema

https://www.karo-ev.de/cms/| |/www/htdocs/w00767a4/KARO2012/cms/

Unser Schwerpunkt

Eines der wichtigsten Tätigkeitsfelder des Vereins ist die grenzüberschreitende aufsuchende Sozialarbeit in den Straßenstrichbereichen und in bordellähnlichen Einrichtungen des sächsisch-böhmischen Grenzgebietes. Wir geben dabei den betroffenen Menschen Mut und Kraft, um eine Flucht oder einen Ausstieg zu wagen, und ein neues Leben zu beginnen.