L R

25 Jahre KARO e.V.

10.Dezember 2019

KARO feiert Geburtstag
 
 

KARO AKTUELL AUSGABE Frühjahr/Sommer 2020

Lesen Sie Aktuelles aus unserer täglichen Arbeit

hier geht es zum Artikel
 
 

Don't Look Away

Mit drei Klicks Verdachtsfälle von sexuellem Missbrauch melden!

Mit drei Klicks Fälle von sexuellem Missbrauch melden
 
 

Verstöße gegen Kindesschutz-Policy melden

Meldeformular für unsere Kindesschutzbeauftragte 

 

Meldeformular
 
 
Streetwork Tschechische Republik Suppenküche

Suppenküche

Seit 2009 führen die MitarbeiterInnen des KARO e.V. einmal monatlich in Cheb eine Suppenküche für Kinder, Jugendliche und Erwachsene des Prostitutionsmilieus durch. Die Menschen, welche dieses Angebot annehmen, wachsen in einer Lebenswelt auf, die geprägt ist von finanzieller und emotionaler Armut, desolaten Wohnverhältnissen, gesellschaftlicher Diskriminierung, Verwahrlosung und Gewalt. Während der Suppenküche wird zum einen materielle Hilfe in Form von Nahrung, Getränken und dem Bedarf entsprechende Kleidung, Spielzeug und Hygieneartikel verteilt. Zum anderen werden niederschwellige Spiel- und Gesprächsangebote durchgeführt. Wissensvermittlung zu den Themen sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, Zwangsprostitution und Informationen über Hilfsangebote und Ausstiegsmöglichkeiten finden situationsbedingt statt.


Ziel der Suppenküche ist es Kontakte zu knüpfen und Vertrauen aufzubauen. Dies ist Basis um die Betroffenen zu motivieren sich auf intensivere und langfristigere Hilfsangebote einzulassen, wie zum Beispiel die Beziehungsarbeit, das jährlich stattfindende Sommercamp sowie die Weihnachtsfeier für Kinder und Jugendliche.

česky

ZAHŘÍVARNA KARO: TEPLO PRO DUŠI I TĚLO
Pomoc nejen ve formě výdeje jídla a nápojů pro prostitující osoby

Od roku 2009 existuje v Chebu pro prostitující osoby tzv. Zahřívárna KARO

Lidé, kteří tuto formu pomoci od nás přijímají, vyrůstají velmi často v prostředí chudoby, bydlí a žijí v dozolátních poměrech, jsou diskriminováni, zanedbávani nebo vyrůstají ve styku s prostitucí či v prostředí plného násilí. Pracovníci našeho spolku nabízí těmto osobám jednou měsíčně kromě materiální pomoci ve formě výdeje jídla a nápojů, poskytování oděvů a hygienických prostředků také pomoc ve formě poskytování informací. Naši pracovníci zprostředkovávají v závislosti na konkrétních případech informace v oblastech jako je například sexuální zneužívání dětí a dospívajích či nucená prostituce. K naší práci patří také informování o možnostech a druzích naší pomoci stejně jako nabídka pomoci při ukončení prostituce a podpora na velice obtížné cestě z tohoto brutálního prostředí. V závislosti na počasí nabízíme dětem, kterých je většinou třicet až sedmdesát, různé druhy her, pohybu či tvořivé činnosti. Díky angažovanému týmu našich pracovníků a dobrovolníků si pak mohou tyto děti bezprostředně užívat jen bezvýhradně jim věnovanou pozornost. Při organizaci této nabídky v podobě tvoření či vyplnování volného času se orientujeme potřebami a přáními těchto dětí. Našim cílem této nabízené pomoci je navázaní kontaktů k našim klientům a získání jejich důvěry.

Weitere Informationen zum Thema

https://www.karo-ev.de/cms/| |/www/htdocs/w00767a4/KARO2012/cms/

Erstmalig haben wir im Januar 2009 probeweise unsere erste Suppenküche in Cheb aufgebaut, bei Minustemperaturen draußen unter einem Zelt. Das Angebot wurde sehr gut angenommen. Es kamen rund 50 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Straßenstrichszene. Die Mahlzeiten für die KARO-Aktion werden zum Selbstkostenpreis von Teilnehmern des beruflichen Vorbereitungsjahres zubereitet.